Hur slutar man röka?

Bruk av tobaksvaror är en vana, eller snarare en ovana som många människor världen över fastnar i och blir beroende av. I många länder är man dessutom relativt ovetande om hur skadligt det faktiskt är till exempel med rökning. I de flesta västerländska länder är vi dock ganska upplysta om farorna och skadorna med rökning.

Dock ska det sägas att kunskapen om detta är inte något som hindrar att ändå många människor faller in i missbruket och dessutom gör valet att inte ta sig ur detta. Allt som allt så dör 6000 svenskar varje år på grund av rökning – en skrämmande siffra. Men frågan är alltså, hur slutar man?

Använda sig av nya metoder

ciggDet finns idag en rad olika hjälpmedel för att sluta, men det allra första du måste göra är att bestämma dig. Detta är det första steget, insikten att det nu får vara färdigt, målbilden av ett hälsosammare, rökfritt liv. Sedan kommer det att vara individuellt hur man fungerar som person och vilken metod som passar just dig. En av de nyare metoderna är att man använder sig av en så kallad elektronisk cigarett. E-cigaretter är ett verktyg för rökavvänjning som fungerar på så sätt att du röker dem precis som vanligt, men skillnaden är att i dessa cigaretter så kommer det bara ut vattenånga och inga av de skadliga ämnen som finns i en vanlig cigarett.

Det fina med denna metoden är att du till exempel kan kombinera e-ciggen med nikotinplåster eller andra nikotinavvänjningsprodukter – samtidigt som du kan behålla den där känslan som det innebär med rökningen. För det handlar mycket om att bryta ett mönster, att komma ur gamla rutiner. Människor fungerar, precis som djur, efter betingelser och inlärda mönster. Att ta en cigarett efter frukosten då man gjort det under en lång tidsperiod blir således lika naturligt som att äta frukosten eller ta en dusch.

Stora fördelar med att sluta

Det innebär stora fördelar för din hälsa att sluta röka. För det första så förkortar varje cigarett ditt liv med närmare 15 minuter och röker man då ett paket om dagen, då blir det över fem timmar varje dag som ditt liv förkortas. Men slutar du så kommer riskerna att minska redan efter knappa halvtimmen – och sedan blir det bara bättre.